آلبوم تصاوير
1398/6/16 شنبه

گزارش تصویری نشست دکتر امید با دکتر ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور درخصوص بهره مندی زنان کارآفرین روستایی از تسهیلات اشتغال روستایی و همکاری های دو جانبه فرهنگی و اجتماعی در روستاهای کشورپیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir