كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

1397/7/11 چهارشنبه

سفر به استان همدان - بازدید دکتر سرفرازی معاون سرمایه گذاری و اشتغال معاونت از شرکت تعاونی مهر 11 گیاهان دارویی شهرستان ملایر استان همدان.پیوندها
نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر
leader.ir
president.ir
parliran.ir
dolat.ir
fvpresident.ir


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir