آلبوم تصاوير
1397/7/24 سه شنبه

سفر به استان تهران - گزارش تصویری بازدید دکتر سرفرازی از مجموعه شرکت چهار باغ بهشت نیکان روستای خانلق بخش فشافویه شهرستان ریپیوندها
leader.ir
president.ir
fvpresident.ir
rdcir.ir
nooras.com


             
              The Official Site of the Deputy Rural Development and deprived areas - first vice
معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم - معاون اول رییس جمهور
روابط عمومی 4-88386040
خیابان نجات اللهی - بعد از چهارراه سپند - پلاک 162- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
دورنگار : 64454647 داخلی 1021        پست الکترونیکی : roostanews@iripo.ir